Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

«Η φύση μας παρέχει όλα όσα χρειαζόμαστε για τη διασφάλιση και διατήρηση της υγείας μας. Από εμάς εξαρτάται πώς χρησιμοποιούμε αυτούς τους θησαυρούς.»

Alfred Vogel – Πρωτοπόρος στην ολιστική ιατρική (1902 – 1996)

Τα προϊόντα της A.Vogel παράγονται χρησιμοποιώντας μεθόδους που είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στη φύση. Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας είναι η βιώσιμη προσέγγιση των φυσικών πόρων.

Ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της A.Vogel είναι η χρήση πιστοποιημένων οργανικών πρώτων υλών που καλλιεργούνται σε καθαρά από χημικές ουσίες εδάφη, καθώς και η χρήση εκχυλισμάτων από φυτά φρέσκιας συγκομιδής όποτε αυτό είναι εφικτό.